back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Mirjana Hruskar

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar
Izvanredna profesorica
Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Mirjana Hruškar izvanredna je profesorica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti.
Zaposlena je od 1992. godine u Laboratoriju za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji na istom fakultetu gdje sve do danas sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu i nastavi iz područja analitike hrane, kontrole kvalitete hrane, sigurnosti hrane, senzorskim analizama hrane te sljedivosti u prehrambenoj industriji.
Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar suautor je 45 znanstvenih radova te je sudjelovala na 63 međunarodna znanstvena skupa. Suautor je sveučilišnog priručnika. Voditelj je brojnih završnih i diplomskih radova te nekoliko magistarskih i doktorskih radova. Sudjelovala je na devet znanstvenih projekata.
Članica je Hrvatske mljekarske udruge, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te član uređivačkog odbora stručnog časopisa Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam.
Na Fakultetu je bila predsjednica Odbora za osiguravanje kvalitete, članica Odbora za studentske radove, Odbora za udžbenike, priručnike i skripta te Odbora za diplomske radove. Od 2007. do 2011. godine bila je prodekanica za nastavu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, predsjednica Odbora za nastavu i članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. Od 2011. do 2015. godine prof. dr. sc. Mirjana Hruškar bila je dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na Sveučilištu u Zagrebu članica je Vijeća biotehničkog područja, Rektorskog kolegija u širem sastavu, predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom te je članica nekoliko radnih skupina i povjerenstava. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Vijeća za praćenje stanja u poljoprivredno prerađivačkom sektoru prehrambene industrije Ministarstva poljoprivrede, te Predsjednica Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu.
Dobitnica je Godišnje nagrade za znanstveno-istraživački rad Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu i Priznanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promicanju visokog obrazovanja, znanosti i struke.

Preporučite nas: