back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Max Hansen
Viši stručni savjetnik
Odjel za procjenu rizika i prehranu
Nacionalni institut za hranu, Tehničko sveučilište u Danskoj (DTU)

Dr. sc. Max Hansen aktivan je u istraživanjima elemenata poput kadmija i joda u toksikokinetičkim studijama na eksperimentalnim životinjama, s ciljem određivanja smjernica za potrošače u određenim prehrambenim proizvodima. Nedavno je završio projekt za Dansku agenciju za okoliš, o riziku za potrošače od olova u kavi. Proveo je istraživanje (studija na životinjama i studija s posredovanjem na ljudima) o mogućim korisnim spojevima u voću i povrću. Proučavao je štetni utjecaj jednostavnih ugljikohidrata na zdravlje na eksperimentalnim životinjama. Napravio je procjenu rizika od anorganskog arsena iz riže i nekih posebnih proizvoda od riže kod odrasle populacije u Danskoj, a kod djece od hrane za djecu i novorođenčad. Trenutno je angažiran na projektu u kojem se procjenjuje izloženost stanovništva Saudijske Arabije anorganskom i organskom arsenu iz riže i proizvoda od riže. Projekt se sastoji od analitičkog dijela i izrade procjene rizika sukladno rezultatima. Savjetnik je u Agenciji za hranu i lijekove Saudijske Arabije za razvoj odjela za procjenu rizika. Bio je član EFSA-ine radne grupe prilikom izrade mišljenja o olovu u hrani. Znanstveni je savjetnik u Danskoj administraciji za hranu i veterinarstvo za arsen, kadmij, olovo, živu, druge elemente, dezinfekcijska sredstva, rezidue veterinarskih lijekova i mnoge druge tvari.
Predaje na svim razinama Tehničkog sveučilišta u Danskoj i Sveučilišta u Kopenhagenu. Organizira i provodi međunarodne tečajeve za Europsku komisiju i EFSA-u o kemijskoj procjeni rizika za hranu u Europi, Africi i Saudijskoj Arabiji.

Preporučite nas: