back to top

Danica

Dr. Danica Grahek Ogden
Norveški institut za javno zdravstvo-NIPH
Oslo, Norveška

31/08/2017 14:47

Završila je Veterinarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon fakulteta počela je raditi kao mikrobiolog na Institutu Ruđer Bošković (Institut za istraživanje mora). Godine 1994. preselila se u Norvešku i nastavila raditi u području mikrobiologije hrane. Radila je u Norveškoj agenciji za sigurnost hrane kao mikrobiolog u laboratoriju i u Norveškom institutu za istraživanje mora (MATFORSK) i Prior Norge BA kao voditelj projekta na projektima istraživanja i razvoja,  gdje je izvještavala tijela za financiranje i osiguravanje sigurnosti hrane kroz  lanac “Od polja do stola”. Projekti su uključivali identifikaciju, rangiranje i ublažavanje faktora rizika pomoću mapiranja procesa, procjene rizika, upravljanja promjenama, unutarnje revizije i obuke. U Det Norske Veritas (u Norveškoj i jednu godinu u Aberdeenu, Velika Britanija) radila je kao viši savjetnik za sigurnost hrane i upravljanje rizikom u području mikrobiološke procjene rizika (biorisk) i poslovnog rizika u prehrambenom sektoru a u Norveškom veterinarskom institutu upravljala je EU SAFEFOODERA CAMPEC net projektom. Na Norveškom institutu za javno zdravstvo glavno područje rada bilo joj je vezano uz bolesti porijeklom iz hrane te zoonoze. Posao je uključivao savjetovanje zdravstvenih ustanova i tijela za sigurnost hrane, te razvoj, korištenje i održavanje baze podataka nadzora, brzo reagiranje i upravljanje u slučaju izbijanja bolesti uzrokovanih hranom, te izvještavanje nacionalnih i međunarodnih tijela. Ostali zadaci uključivali su razvoj i upravljanje znanstvenim projektima, pripremu i održavanje predavanja i obuke.

Trenutno je zaposlena u Norveškom znanstvenom vijeću za sigurnost hrane (dio Norveškog instituta za javno zdravstvo) a glavno polje rada joj je procjena rizika od bioloških opasnosti. Posao uključuje koordinaciju rada stručnog odbora, upravljanje projektima od proračuna do izrade gotovih procjena rizika i evaluaciju projekata.

Također je i norveški predstavnik u EFSA-inoj Mreži za mikrobiološku procjenu rizika te EFSA-inom Savjetodavnom vijeću.

Preporučite nas: