back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Gaby-Fleur-Bol

Dr. sc. Gaby-Fleur Böl
Voditeljica
Odjel za komunikaciju o riziku
Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Njemačka

Dr. sc. Gaby-Fleur Böl je od 2006. godine voditeljica interdisciplinarnog Odjela za komunikaciju o riziku u Saveznom institutu za procjenu rizika (BfR) u Berlinu, te, također, predaje na Sveučilištu u Potsdamu. Studirala je biokemiju u Hannoveru, gdje je doktorirala na prijenosu staničnih signala na Medicinskom fakultetu u Hannoveru. Postdoktorski studij na temu odnosa između prehrane i raka završila je na njemačkom Institutu za ljudsku prehranu (DIfE). U području zaštite zdravlja potrošača, BfR-ov Odjel za komunikaciju o riziku zadužen je za participativni dijalog s interesnim grupama, koje obuhvaćaju politiku, znanost, industriju, javni sektor, udruge, medije, nevladine organizacije i potrošače.
Komunikacija o riziku u BfR-u usredotočuje se na percepciju rizika, kako se nositi sa stavovima potrošača o rizicima i znanstvenim nesigurnostima, kao i na evaluaciju mjera komunikacije o riziku u područjima kao što su nove tehnologije, npr. nanotehnologija, ili razlikovanje dodataka prehrani i medicinskih proizvoda.

Preporučite nas: