back to top

Fipronil – objavljeni rezultati monitoringa na području EU

14/05/2018 12:55

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je znanstveno izvješće o rezultatima ad-hoc monitoringa jaja i mesa peradi na ostatke insekticida fipronila i drugih akaricida. Monitoring je proveden nakon utvrđene kontaminacije jaja ostacima fipronila tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine, što je rezultiralo masovnim povlačenjem jaja s europskog tržišta.

Od ukupno 5439 uzoraka jaja i mesa peradi obuhvaćenih monitoringom u razdoblju između 1. rujna i 30. studenog 2017. godine, u 742 uzoraka su utvrđene količine veće od zakonski dozvoljenih. Većina prekoračenja su se odnosila na fipronil, a utvrđena su u uzorcima kokošjih jaja (601 uzorak), masnom tkivu koka nesilica (134 uzoraka), mišićnom tkivu koka nesilica (5 uzoraka) i dehidriranim jajima (2 uzorka). Uzorci koji su prekoračili zakonsko ograničenje bili su podrijetlom iz Nizozemske (664 uzoraka), Italije (40 uzoraka), Njemačke (13 uzoraka), Poljske (11 uzoraka), Mađarske (6 uzoraka), Francuske (5 uzoraka), Slovenije (2 uzorka) i Grčke (1 uzorak). Među 66 tvari koje su analizirane u okviru ad-hoc monitoringa, jedino su fipronil i amitraz bili kvantificirani.

Cjelokupno EFSA-ino izvješće možete pročitati na linku.

Preporučite nas: