back to top

Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom

Europska komisija: Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom

29/06/2016 14:17

Glavna uprava Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) izdala je letak Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom u kojem se nalazi sažetak aktualnog zakonodavnog okvira Europske unije (EU) u području materijala koji dolaze u dodir s hranom. Letak je namijenjen dionicima u prehrambenoj industriji, a naglašava važnost propisa u području materijala koji dolaze u dodir s hranom radi osiguravanja sigurnosti hrane na jedinstvenom tržištu.

Hrana dolazi u dodir s mnogim materijalima i predmetima tijekom proizvodnje, obrade, skladištenja, pripreme i serviranja, a prije krajnje konzumacije. Takvi materijali i predmeti se zovu materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom (FCM-ovi). To su, primjerice, spremnici za prijevoz hrane, strojevi za obradu hrane, materijali za pakiranje, kuhinjsko posuđe i pribor. Takvi bi materijali trebali biti dovoljno inertni tako da njihovi sastojci ne utječu negativno na zdravlje potrošača niti utječu na kvalitetu hrane. Kako bi se osigurala sigurnost materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, i kako bi se olakšalo slobodno kretanje robe, u EU je uveden niz pravnih zahtjeva i kontrola.

Više informacija o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom uključujući aktualne zakonske propise možete pronaći na web stranici Europske komisije.

Preporučite nas: