back to top

Svinjće

EFSA procijenila rizik od MRSA-e u životinjama i hrani

23/12/2016 11:05

U svijetlu pojačanog interesa javnosti za navedenu tematiku, obavještavamo kako je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), još 2009. godine, objavila mišljenje o javnom zdravstvenom značaju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) u hrani za životinje.

EFSA-in panel za biološke opasnosti (BIOHAZ) zaključio je kako ne postoji dokaz da konzumiranje ili rukovanje hranom kontaminiranom MRSA-om može dovesti do povećanog rizika za ljude.

Odbor je, također, zaključio kako su, u slučajevima visoke prevalencije MRSA-e u životinja koje se uzgajaju za proizvodnju hrane, ljudi u kontaktu sa živim životinjama, posebno poljoprivrednici, veterinari i njihove obitelji, izloženi većem riziku od opće populacije.

Mišljenje u cijelosti pogledajte na web stranici EFSA-e.

Preporučite nas: