back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Eleonora Dupouy

Dr. sc. Eleonora Dupouy
Suradnik za sigurnost hrane i zaštitu potrošača
Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)

Eleonora Dupouy je stekla doktorsku titulu iz znanosti o prehrani i prehrambene tehnologije te je izvanredni profesor iz javne prehrane. Od 2009. godine je na poziciji suradnika za sigurnost hrane i zaštitu potrošača pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Regionalnom uredu za Europu i centralnu Aziju u Budimpešti. Odgovorna je za planiranje, vođenje i koordiniranje provedbe programa iz sigurnosti hrane i prehrane, uključujući pružanje tehničke podrške, savjeta o politikama i razvoj kapaciteta.

Prije dolaska u FAO, dr. sc. Dupouy je obnašala dužnost voditelja Odjela za znanost o hrani i prehranu na Tehničkom sveučilištu u Moldaviji, držala kolegije prehrana ljudi, toksikologija i sigurnost hrane te provodila istraživanja s fokusom na razvoju novih namirnica s povećanom funkcionalnosti i smanjenje antinutritivnih svojstava novih funkcionalnih sastojaka biljnog podrijetla.

Preporučite nas: