back to top

Jelena Đugum

Doc. dr. sc. Jelena Đugum
Pomoćnica ministra
Ministarstvo poljoprivrede
Zagreb, Hrvatska

18/09/2017 10:57

Doc. dr. sc. Jelena Đugum rođena je 1973. godine u Zagrebu. Diplomirala je prehrambenu tehnologiju 1998. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, te je na istom fakultetu 2007. godine doktorirala u području biotehničkih znanosti. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva počinje raditi 2005. godine kao stručna savjetnica za kakvoću hrane, a od 2006. godine kao načelnica Odjela za prehrambeno-prerađivačku industriju. Od 2008. do 2011. godine bila je zaposlena kao ravnateljica Uprave za sigurnost i kakvoću hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Od siječnja 2012. godine do studenog 2013. godine u Ministarstvu poljoprivrede radila je kao voditeljica Službe za označavanje kvalitete proizvoda i od studenog 2013. godine do prosinca 2016. godine kao viša savjetnica-specijalist. Trenutno u Ministarstvu poljoprivrede obnaša dužnost pomoćnice ministra te je predsjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu.

Doc. dr. sc. Jelena Đugum bila je i suradnica na brojnim znanstvenim i tehnologijskim stručnim projektima (Mehanizmi razgradnje biopolimera tijekom procesa ekstruzije, Mehanizam kontrolirane razgradnje ugljikohidrata tijekom procesa ekstruzije, FutureFood 6, Proizvodnja i primjena starter kultura , Pekarski proizvodi visoke nutritivne vrijednosti, Proizvodnja ekstrudiranog brašna žitarica…).

Usavršavala se na brojnim dodatnim edukacijama u Europi na području prehrambene tehnologije, sigurnosti i označavanja hrane te analize rizika.

Članica je 4 društva: Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Hrvatsko-austrijsko društvo i American Association of Cereal Chemists.

Također je bila i članica 2 radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika te članica radne skupine za izradu Strategije industrijske politike RH.

Preporučite nas: