back to top

Čajevi

Doneseno znanstveno mišljenje HAH-a o pirolizidin alkaloidima u čajevima na tržištu RH

07/03/2016 15:37

Hrvatska agencija za hranu (HAH) na vlastitu je inicijativu izradila Znanstveno mišljenje o pirolizidin alkaloidima u čajevima na tržištu RH. Uz procjenu rizika od ovih kontaminanata za zdravlje potrošača u RH, jedan od ciljeva izrade znanstvenog mišljenja bio je i upotpunjavanje zajedničke baze podataka na razini EU s rezultatima dobivenim laboratorijskim analizama.

Pirolizidin alkaloidi (PA) prirodni su toksini koji nastaju kao sekundarni metaboliti u više od 6000 biljnih vrsta koje spadaju u porodice Boraginaceae (oštrolisti), Compositae (Asteraceae) (glavočika) i Leguminosae (Fabaceae) (leptirnjače) te se smatraju najrasprostranjenijim prirodnim toksinima. Biljke, kao što su gavez (Symphytum), lopuh (Petasites hybridum L.) i podbijel (Tussilago farfara L.), a koje sadrže PA-ove, od davnina se koriste kao hrana, dodaci prehrani ili ljekovito bilje.

Međutim, glavni problem po pitanju ljudskog zdravlja su PA-ovi koji kontaminiraju hranu koja ih prirodno ne sadrži. Najveću ulogu u trovanju hranom ljudi imaju vrste kao što su boražinovke (Heliotropium) te krotalarija (Crotalaria). One su prisutne kao korov na poljima gdje rastu žitarice i mahunarke te se njihovo sjemenje može slučajno pomiješati s glavnim usjevom prilikom same žetve, a isti problem nastaje i s biljkama koje se koriste kao čajevi. Upravo su čajevi označeni kao prehrambeni proizvod koji bi mogao biti glavni izvor izloženosti ovim kontaminantima.

Akutna trovanja ljudi su izuzetno rijetka i slabo dokumentirana. Kod akutne izloženosti, PA-ovi pri visokim dozama mogu dovesti do zatajenja jetre što može rezultirati i smrtnim ishodom. Uobičajeni kronični učinak PA-ova uključuje štetno djelovanje na jetru, ali i na pluća. Pokusi na životinjama otkrili su kako neki PA-ovi mogu biti genotoksični kancerogeni te imati embriotoksične učinke, iako ne postoje dokazi o ovakvim štetnim djelovanjima na ljude.

U ovom istraživanju analizirano je 55 uzoraka različitih vrsta čajeva dostupnih na tržištu RH, na ukupno 30 različitih PA-ova. Iako je u 35 % uzoraka kvantificiran je barem jedan PA, provedenom procjenom rizika zaključeno je kako kod prosječnih konzumenata čajeva u RH rizik od štetnog utjecaja na zdravlje je zanemariv dok je kod čestih konzumenta rizik nizak.

Cjelokupno Znanstveno mišljenje o pirolizidin alkaloidima u čajevima na tržištu RH pročitajte ovdje.

Preporučite nas: