back to top

Salt desert

Doneseno znanstveno mišljenje HAH-a o mogućnosti jodiranja pustinjske soli

01/08/2016 14:58

Hrvatska agencija za hranu je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede izradila Znanstveno mišljenje o mogućnosti jodiranja pustinjske soli, kao znanstvenu i stručnu podlogu za donošenje odluke o njenom stavljanju na tržište.

Naime, svu sol koja se nalazi na tržištu RH potrebno je jodirati sukladno zahtjevima propisanim Pravilnikom o soli (NN 9/11, 141/13), uz iznimke koje su definirane istim Pravilnikom.

Predmetna pustinjska sol se dobiva iz pustinje Lut u Iranu, visoke je čistoće te sadrži 98,5 % natrijevog klorida i ne sadrži jod. Ona se ne nalazi na popisu soli koje su izuzete od jodiranja prilikom stavljanja na tržište RH.

Kako ne postoje znanstveni i stručni dokazi o nemogućnosti jodiranja iz razloga navedenih u Pravilniku, te uzimajući u obzir važnost konzumacije jodirane soli i rezultate istraživanja o učestalosti konzumacije posebnih vrsta soli, proizlazi da je predmetnu sol potrebno jodirati, tj. nije moguće stavljati na tržište s manjim udjelom joda od onog propisanog Pravilnikom.

Znanstveno mišljenje o mogućnosti jodiranja pustinjske soli u cijelosti pročitajte ovdje.

Preporučite nas: