back to top

Marina Deur

Mr. sc. Marina Deur
Voditeljica Odjela za EU koordinaciju
Ministarstvo poljoprivrede
Zagreb, Hrvatska

05/10/2017 13:42

Mr. sc. Marina Deur, voditeljica je Odjela za EU koordinaciju u Upravi za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju u Ministarstvu poljoprivrede. Rođena je u São Paulo-u (Brazil). Tijekom domovinskog rata doselila se u Zagreb i radila kao dopisnica brazilskog radija Nova Eldorada AM.

Stekla je zvanje inženjera biologije, smjer ekologija 1989. godine na Sveučilištu u São Paulu te magistra znanosti iz društvenih znanosti – politologije, međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti – 2010. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prvo zaposlenje bilo joj je u Poljoprivrednom centru Hrvatske na poslovima organizacije poljoprivredne savjetodavne službe. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva počinje raditi 1994. godine u Sektoru za poljoprivrednu savjetodavnu službu, a od 1995. godine radi u Odjelu međunarodne suradnje gdje provodi aktivnosti na području multilateralnih odnosa u poljoprivredi, posebno s institucijama u sustavu Ujedinjenih naroda (UNCSD, UNDP, FAO, dr.), NATO-a i drugim specijaliziranim međunarodnim organizacijama.

Bila je tajnica odbora za organizaciju 32. svjetskog kongresa vinogradarstva i vinarstva i 7. generalne skupštine Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV), koji se održao u Zagrebu 2009. godine te članica nacionalnog povjerenstva za pripremu nastupa Republike Hrvatske na svjetskoj izložbi EXPO 1998 održanoj u Portugalu.

Tijekom pregovora EU i Hrvatske bila je članica radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije, Poglavlja 11. – Poljoprivreda i ruralni razvitak u podskupini ruralni razvoj.

Od 2012. godine voditeljica je Odjela za EU koordinaciju u Ministarstvu poljoprivrede gdje koordinira aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela EU (Vijeća i Europske komisije) u područjima iz nadležnosti Ministarstva.

Preporučite nas: