back to top

Daniela Čačić Kenjerić

Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić 
Redovita profesorica 
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Osijek, Hrvatska

08/09/2017 16:47

Daniela Čačić Kenjerić stekla je zvanje inženjera prehrambene tehnologije 2000. godine na Sveučilištu u Osijeku a doktorat znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti 2004. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

U nastavnom radu pokriva područja Znanosti o prehrani, Cjeloživotne prehrane, Procjene prehrane i epidemiologije, Prehranu sportaša te redukcijske dijete na matičnoj instituciji te u svojstvu gostujućeg profesora na Sveučilištu u Mostaru i Sveučilištu u Tuzli (BiH).

Znanstvena aktivnost usmjerena je na procjenu prehrane različitih skupina populacije RH, s fokusom na unos prehrambenih vlakana, kalcija, željeza i fenolnih komponenata.

Sudjelovala je na 37 međunarodnih i 9 nacionalnih znanstvenih skupova te publicirala više od 50 znanstvenih radova. Također je sudjelovala/sudjeluje u više međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata.

Preporučite nas: