back to top

Centar za sigurnost hrane objavio Stručno izvješće o pregledu dostupnih rezultata mikrobiološke pretrage hrane koju uzorkuju subjekti u poslovanju hranom u okviru svojih planova samokontrole

29/01/2019 15:35

Centar za sigurnost hrane objavio je Stručno izvješće o pregledu dostupnih rezultata mikrobiološke pretrage hrane koju uzorkuju subjekti u poslovanju hranom u okviru svojih planova samokontrole, koje je ukazalo na potrebu daljnjeg kontinuiranog praćenja njihovih rezultata uzorkovanja, kako bi se napravile procjene rizika i donijeli planovi uzorkovanja, odnosno korigirali postojeći planovi, s ciljem osiguranja veće pouzdanosti proizvodnog procesa.

U izvješću su obrađeni rezultati mikrobioloških pretraga hrane koju subjekti u poslovanju s hranom uzorkuju u okviru svojih planova samokontrole i dostavljaju na analizu kako bi se utvrdilo jesu li rezultati u skladu s planom koji su sami uspostavili, te je li hrana koja se priprema za tržište potencijalno opasna po zdravlje ljudi. Uzorci hrane analizirani su na mikrobiološke parametre u skladu s Uredbom (2073/2005) i Vodičem o mikrobiološkim kriterijima za hranu (2011), a rezultati su obrađeni i prikazani zbirno.

Prilikom obrade rezultata hrana je grupirana u 15 kategorija koje su u skladu s kategorijama hrane navedenim u Uredbi 2073/2005, a detaljnije je raspoređena prema vrstama hrane navedenima u Vodiču (2011).

Rezultati su ukazali na prisustvo bakterija koje se svrstavaju u indikatore higijene, kao što su aerobne mezofilne bakterije, enterobakterije, te plijesni i kvasci. Indikatori higijene predstavljaju značajnu pomoć i mogućnost sprječavanja pojave patogena, te je u slučaju njihovog povećanog broja nužno provesti dodatne analize, te eventualno korigirati proizvodni proces, kako bi se isključila mogućnost nastanka patogena.

Prisustvo potencijalno patogenih bakterija poput Staphylococcus aureus, Lysteria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp., Bacillus cereus, sulfitoreducirajućih klostridija i Pseudomonas aeruginosa utvrđeno je sporadično i u puno manjem broju uzoraka, što je u skladu s očekivanjima za određenu kategoriju hrane.

Cjelokupno Stručno izvješće možete pročitati ovdje.

Napomena: Dokument je donesen i usvojen krajem prosinca 2018. godine, kada je Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljopivredu i hranu djelovao kao Hrvatska agencija za hranu.

Preporučite nas: