back to top

Centar za sigurnost hrane objavio Znanstveno izvješće o rezultatima pilot projekta Epidemijski proljev svinja: proširenost bolesti i genomika izolata

31/01/2019 11:33

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu proveo je, u suradnji s Hrvatskim veterinarskim institutom, pilot projekt Epidemijski proljev svinja: proširenost bolesti i genomika izolata. Rezultati ovog projekta iznimno su značajni jer proširuju spoznaje o pojavnosti izloženosti virusu epidemijskog proljeva svinja (EPS), ne samo u Osječko-baranjskoj, nego i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Rezultati genomike potvrdili su da prvi dokazani izolat u RH pripada skupini INDEL virusa EPS.

EPS iznimno je kontagiozna zarazna bolest svinja uzrokovana virusom iz porodice Coronaviridae (rod Alphacoronavirus). Bolest se klinički očituje akutnim proljevom, povraćanjem, dehidracijom i visokim mortalitetom u sisajuće prasadi. U nekim slučajevima morbiditet i mortalitet mogu dosegnuti i 100 %, iako se najviši mortalitet obično javlja kod sisajuće prasadi do 10 dana starosti. S obzirom na to da je genotip virusa epidemijskog proljeva svinja jedan od najbitnijih čimbenika kod procjene tijeka bolesti i konačne štete u proizvodnji, iznimno je važno pristupiti utvrđivanju slijeda nukleotida postupkom sekvenciranja „S“ dijela genoma ili cijelog genoma virusa.

Opći cilj istraživanja projekta bio je doprinijeti manjoj pojavnosti virusnih proljeva svinja i posljedičnih šteta u uzgojima svinja Republike Hrvatske. Specifični ciljevi projekta odnosili su se na utvrđivanje proširenosti EPS-a te definiranje značajki genoma prvog referentnog autohtonog izolata virusa EPS-a, dokazanog u Republici Hrvatskoj.

Kako bi se utvrdila prisutnost protutijela u domaćih svinja s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, prikupljeno je ukupno 266 uzoraka krvi svinja podrijetlom iz 39 različitih uzgoja (8 velikih farmskih uzgoja i 31 malih dvorišnih uzgoja). Uzorci krvi domaćih svinja bili su uzorkovani od krmača (N=185) i tovljenika (N=81). Krmače su bile podrijetlom iz 35 uzgoja (pet farmskih i 30 dvorišnih uzgoja), tovljenici iz tri uzgoja (dva farmska i jedan dvorišni uzgoj), a jedan farmski uzgoj imao je zastupljene obje kategorije svinja. U svrhu utvrđivanja genomike prvog izolata virusa EPS u Republike Hrvatske, korišten je arhivski uzorak fecesa domaće svinje, koji je molekularnim metodama (RT-PCR u stvarnom vremenu) polučio pozitivan rezultat na prisutnost genoma virusa epidemijskog proljeva svinja u travnju 2016. godine.

Rezultati serološkog pretraživanja ukazuju na doticaj s virusom EPS, ne samo u Osječko-baranjskoj, već i u Vukovarsko-srijemskoj Županiji. Serološki pozitivne krmače identificirane su samo u velikim farmskim uzgojima, što se može obrazložiti intenzivnijim prometom, ali i uvozom novih jedinki, koje ujedno predstavljaju i glavni rizik od unosa bolesti. Iako se u velikim farmskim uzgojima očekuje izrazito visoka razina biosigurnosnih mjera, izloženost svinja virusu EPS u tim uzgojima ukazuje na propuste u pravilnoj i redovitoj primjeni istih. Rezultati genomike na arhivskom uzorku fecesa iz 2016. godine utvrdili su da prvi dokazani izolat u RH pripada skupini INDEL virusa EPS. Rezultati dobiveni provedbom ovog projekta značajni su jer proširuju saznanja o pojavnosti ove bolesti u najistočnijim županijama Republike Hrvatske, ali i o važnosti za hrvatsko svinjogojstvo u cjelini jer će biti važno polazište za procjenu rizika od pojave EPS-a i u ostatku zemlje.

Ovaj pilot projekt otvara područje istraživanja problematike i značaja različitih vrsti virusa pripadnika porodice Coronaviridae, važnih u svinjogojstvu na području cijele Republike Hrvatske. Takva će istraživanja biti od velike važnosti jer virusi porodice Coronaviridae, a naročito virus EPS, mogu imati izuzetno veliki ekonomski utjecaj na hrvatsko gospodarstvo i lanac prehrane zbog relativno visokog mortaliteta, kojeg mogu uzrokovati u određenoj fazi svinjogojske proizvodnje.

Cjelokupno Znanstveno izvješće pročitajte ovdje.

Napomena: Dokument je donesen i usvojen krajem prosinca 2018. godine, kada je Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu djelovao kao Hrvatska agencija za hranu.

Preporučite nas: