back to top

stevia

Stevia rebaudiana(Bertoni)

06/02/2013 14:34

Radna grupa Hrvatske agencije za hranu (HAH) donijela je 8. srpnja 2010. pozitivno znanstveno mišljenje  o mogućnosti korištenja steviol glikozida kao sladila koji se dobiva ekstracijom iz lišća biljke Stevia rebaudiana (Bertoni). Doneseno mišljenje sukladno je mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) vezano za sigurnost steviol glikozida.

Također je zaključeno kako još uvijek nema dovoljno čvrstih znanstvenih dokaza o sigurnoj upotrebi biljke Stevia rebaudiana (Bertoni) ili njezinog suhog lišća.

U studenom 2011. godine Europska komisija uvrštava steviol glikozide (E 960) na listu prehrambenih aditiva u skupini «sladila» dozvoljenih u određenim kategorijama hrane, što čini i Hrvatska Pravilnikom o prehrambenim aditivima (NN 62/10, 62/11, 135/11, 79/12).

Tijekom 2012. godine formirana je nova radna grupa, na vlastitu inicijativu HAH-a, te je pokrenuta izrada znanstvenog mišljenja o upotrebi proizvoda od suhog lista biljke Stevia rebaudiana (Bertoni), s ciljem davanja znanstvenog savjeta te pružanja znanstvene potpore zakonodavstvu za pripremanje i usvajanje mjera vezanih za navedeno pitanje.

Znanstveno mišljenje trenutno je u izradi, a završetak je planiran krajem veljače 2013. godine.

U svim zemljama članicama Europske unije stavljanje na tržište biljke i suhog lišća Stevia Rebaudiana (Bertoni), kao nove hrane ili novog sastojka hrane, nije dozvoljeno.

Preporučite nas: