back to top

Besplatna radionica za prehrambeni sektor: „Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane“
2. ožujka 2017., HGK, Zagreb

10/02/2017 16:44

U organizaciji Hrvatske agencije za hranu (HAH) i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO) te potporu Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Ministarstva poljoprivrede, 2. ožujka, u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Roosveltov trg 2, Zagreb, održava se besplatna radionica za prehrambeni sektor: „Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane“.

Označavanje hrane sastavni je dio sigurnosti i kvalitete hrane. Informacija o hranjivim vrijednostima hrane, u vidu nutritivne tablice na deklaraciji, postala je obvezna u prosincu 2016. godine, temeljem Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Nutritivna tablica može se dobiti analizom hrane u akreditiranom laboratoriju i to je najpouzdanija metoda.Međutim, malim i srednjim proizvođačima, ovakva analiza često je skupa i dugotrajna, pogotovo kada se radi o kompozitnoj hrani koja sadrži više sastojaka. U tom slučaju, moguće je računski dobiti nutritivnu tablicu, koristeći pri tome relevantne izvore podataka i metode izračuna.

Upravo, kako bi pomogli malim i srednjim proizvođačima u izradi nutritivne tablice, EuroFIR (European FoodInformationResource) izradio je i Vodič za prehrambeni sektor: Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane, u kojem je, korak po korak, objašnjen način izračuna. Radna grupa Hrvatske agencije za hranu je Vodič prevela i prilagodila. Uz Hrvatsku su to do sada učinile samo dvije zemlje Europske unije. Također, ukoliko imate pitanja ili trebate pomoć oko izračuna, možete se obratiti na e-mail rg_recepti@hah.hr

Drugi korak, u pomoći malim i srednjim proizvođačima, je ova radionica. Ona je otvorena za sve, međutim zbog ograničenog mjesta, prijava na radionicu je obvezna, te molimo da ju izvršite na linku dolje:

Vodič za prehrambeni sektor: Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane

Program nacionalnog seminara o podacima o sastavu hrane

Preporučite nas: