back to top

Beck Relja

Dr. sc. Relja Beck, dr. med. vet.
Voditelj Laboratorija za parazitologiju
Hrvatski veterinarski institut
Zagreb, Hrvatska

08/09/2017 16:38

Dr. sc. Relja Beck, dr. med. vet. u zvanju znanstvenog savjetnika rođen je u Zagrebu 1972. godine. Po završetku studija na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zapošljava se na matičnom fakultetu u Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom u svojstvu znanstvenog novaka –asistenta gdje radi od 2002 do 2009. godine na projektima vezanim uz istraživanje trihineloze. U lipnju 2009. godine zaposlio se U Hrvatskom veterinarskom institutu gdje obnaša dužnost voditelja Laboratorija za parazitologiju, a od 2016. godine je i predsjednik Znanstvenog vijeća. Školovao se u Laboratoriju za parazitologiju Instituta za zaštitu potrošača u Berlinu, te je kao stipendist talijanske vlade boravio nekoliko puta u Istituto Superiore di Sanita u Rimu, gdje se educirao iz područja molekularne parazitologije. Nastavio je suradnju na istraživanjima zoonotskog potencijala bičaša Giardiaduodenalis na čemu je i doktorirao. Znanstveni i stručni interes obuhvaća molekularnu dijagnostiku i molekularnu epidemiologiju parazita, posebice zoonotskih uzročnika koji se prenose hranom kao i uzročnika bolesti prenosivih vektorima. Član je znanstvenog odbora za biološke opasnosti Hrvatske agencije za hranu. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova od kojih je 47 citirano u WoS-u, ah-indeksom je 15. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim simpozijima te radionicama kao predavač i pozvani predavač. Voditelj je znanstvenog projekta financiranog putem Hrvatske zaklade za znanost te je recenzent projekata iz područja biomedicine. Aktivan je u radu nekoliko COST projekata od kojih je za istaknuti projekt koji se odnosi na parazite u hrani „A European Network for FoodborneParasites” (EURO-FBP) gdje je i zamjenik voditelja.

Preporučite nas: