back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus

Akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus
član HAZU, sudionik samita, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Hrvatski agroekolog Ferdo Bašić stasao je u krugu Zagrebačke agroekološke škole, kojoj je okosnica Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Četiri i pol desetljeća rada posvetio je istraživanju tla, gospodarenja tlom i zaštiti tla, inspiriran riječima utemeljitelja Zavoda akademika Gračanina: Tla Hrvatske najveće su blago hrvatskog naroda, neiscrpni izvor njegovih snaga i temelj hrvatske domovine. Poznavati ih znači poznavati temelje na kojima Hrvatska počiva…
Iz tekstova kojima je autor od 1983. godine do danas samo u Hrvatskoj učilo je više od 150 tisuća učenika srednjih poljoprivrednih škola, a predavao je studentima fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; na prvom mjestu matičnog – Agronomskog, zatim Prirodoslovno matematičkog, Rudarsko geološko naftnog i Prehrambeno biotehnološkog te poslijediplomskog studija “Ekoinženjerstvo”. Slušali su ga i studenti najstarijeg u nas poljoprivrednog učilišta u Križevcima; Mediteranske poljoprivrede Sveučilišta u Splitu; agronomije Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu.
Uvjerljivost njegova verbalnog i pisanog istupa crpi iz istraživačkog rada. Autor je više od 250 znanstvenih radova (a1-25, a2-59, a3- 80), autor ili urednik u preko stotinu knjiga i više od 350 stručnih radova. Ističemo monografijunaslova The Soils of Croatia, u izdanju ugledne izdavačke kućeS pringer (Dordrecht, Heidelberg, London i New York). Oslanja se na ekipni rad pa se uz njegovo u radovima nalaze imena preko tri stotine pedeset suautora, od toga preko stotinu iz inozemstva, a web stranica, na kojoj se mogu naći detalji, posjećena mu je preko 11 000 puta iz brojnih država sa svih kontinenata.
Svojim cjelokupnim djelovanjem, napose na agroekološkoj valorizaciji – regionalizaciji hrvatske poljoprivrede, osmišljavanju ekološki, gospodarski i socijalno održivih postupaka u gospodarenju tlom usmjerenih održivoj intenzifikaciji uzgoja bilja u različitim agroekološkim uvjetima, ostavio je dubok trag u poljoprivrednim znanostima Hrvatske.

Preporučite nas: