back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Davide Arcella
Odsjek za upravljanje podacima
Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Radi u Odsjeku za upravljanje podacima Odjela za procjenu rizika i znanstvenu potporu u Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA). Vodi tim za procjenu izloženosti (Exposure Team) koji je odgovoran za prikupljanje i analizu podataka o konzumaciji hrane te razvoj i primjenu novih metodologija za procjenu unosa hranjivih tvari. U tom kontekstu, obavlja ili nadzire procjenu izloženosti različitim vrstama kemikalija u hrani i hrani za životinje (npr. kontaminantima, aromama, prehrambenim aditivima, tvarima koje migriraju u hranu iz ambalaže, pesticidima i hranjivim tvarima) za samostalna izvješća ili kao potporu EFSA-inim znanstvenim odborima ili odjelima.
Arcella je magistrirao na području statističkih i demografskih znanosti na Sveučilištu “La Sapienza” (Rim, Italija). U području sigurnosti hrane radi od 1998. godine. Stručnjak je za podatke o konzumaciji hrane i procjenu unosa hranjivih tvari. Karijeru je započeo u Talijanskom nacionalnom istraživačkom institutu za hranu i prehranu (INRAN), gdje je 10 godina radio kao znanstvenik. Godine 2007., pridružio se EFSA- i postao član FAO/WHO popisa JECFA stručnjaka za procjenu izloženosti kemikalijama u hrani.

Preporučite nas: