back to top

A Test Page

Prijava sudionika

Zbog ograničenog kapaciteta, molimo Vas, da Vašu prijavu pošaljete putem niže navedenog obrasca do 20. rujna 2015.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o uplati kotizacije ili presliku prve stranice indeksa ukoliko ste student.

*Sva polja su obvezna

 

  Ime i prezime:

  Institucija/Tvrtka:

  Funkcija u instituciji/tvrtki:

  Adresa:  Telefonski broj:

  E-mail adresa:

  OIB uplatitelja:

  Molimo odaberite:

  Priložite potvrdu o uplaćenoj kotizaciji tj. presliku prve stranice indeksa ukoliko ste student:
  Kotizacija 1 = 200 kn
  Uključuje:
  – sudjelovanje na jednom danu konferencije
  – materijale
  – ručak i osvježenje u pauzama

  Kotizacija 2 = 350 kn
  Uključuje:
  – sudjelovanje na oba dana konferencije
  – materijale
  – ručak i osvježenje u pauzama
  – svečanu večeru 6. listopada

  Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno im je sudjelovanje na oba dana konferencije, materijali te ručak i osvježenje u pauzama.


  Podržani tipovi datoteka: pdf, jpg i png