back to top

Znanstveno mišljenje – Stevia Rebaudiana Bertoni

Broj:
HAH – Z – 2009 -6
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
28.07.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – Stevia Rebaudiana Bertoni
Datum zaprimanja:
14.10.2009
Datum prihvaćanja:
19.10.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna skupina znanstvenika
Rok izdavanja:
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
08.07.2010
Preporučite nas: