back to top

Znanstveno mišljenje – Prihvatljiva odstupanja kod navođenja hranjivih vrijednosti hrane

Broj:
HAH-Z-2012-2
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
20.02.2012
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – Prihvatljiva odstupanja kod navođenja hranjivih vrijednosti hrane
Datum zaprimanja:
27.02.2012
Datum prihvaćanja:
28.02.2012
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
11.04.2012
Preporučite nas: