back to top

Znanstveno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti i upotrebljivosti za prehranu ljudi mesa zaklanih svinja iz čijih uzoraka bakteriološkom pretragom nije izdvojena bakterija Brucella sp. ali su za života dale pozitivnu reakciju na brucelozu

Broj:
HAH-Z-2011-5
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
26.09.2011
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti i upotrebljivosti za prehranu ljudi mesa zaklanih svinja iz čijih uzoraka bakteriološkom pretragom nije izdvojena bakterija Brucella sp. ali su za života dale pozitivnu reakciju na brucelozu
Datum zaprimanja:
29.09.2011
Datum prihvaćanja:
29.09.2011
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za zdravlje i dobrobit životinja
Rok izdavanja:
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
05.12.2011
Preporučite nas: