back to top

Znanstveno mišljenje o teškim metalima u povrću

Broj:
HAH-Z-2012-8
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
23.10.2012
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o teškim metalima u povrću
Datum zaprimanja:
23.10.2012
Datum prihvaćanja:
23.10.2012
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa za donošenje znanstvenog mišljenja
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
U izradi
Preporučite nas: