back to top

Znanstveno mišljenje o stavljanju nove hrane na tržište RH – THAI NONI 100% sok

Broj:
HAH-Z-2011-2
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
21.01.2011
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o stavljanju nove hrane na tržište RH – THAI NONI 100% sok
Datum zaprimanja:
28.01.2011
Datum prihvaćanja:
31.01.2011
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa
Rok izdavanja:
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:

Odbacivanje podneska od strane Ministarstva zdravlja

ima za posljedicu prekid postupka donošenja

znanstvenog mišljenja od strane Hrvatske agencije za hranu.

Preporučite nas: