back to top

Znanstveno mišljenje o prisutnosti ftalata u hrani

Broj:
HAH-Z-2014-5
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
01.03.2013
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o prisutnosti ftalata u hrani
Datum zaprimanja:
22.03.2013
Datum prihvaćanja:
22.03.2013
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa za donošenje znanstvenog mišljenja
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
02.12.2014
Preporučite nas: