back to top

Znanstveno mišljenje o polifosfatima u mesu i mesnim proizvodima

Broj:
HAH-Z-2010-3
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
17.11.2010
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o polifosfatima u mesu i mesnim proizvodima
Datum zaprimanja:
16.12.2010
Datum prihvaćanja:
16.12.2010
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa
Rok izdavanja:
nije određen
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
19.07.2012
Preporučite nas: