back to top

Znanstveno mišljenje: Mogućnost nalaženja GMO-a u hrani

Broj:
HAH-Z-2011-8
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
24.10.2011
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje: Mogućnost nalaženja GMO-a u hrani
Datum zaprimanja:
26.10.2011
Datum prihvaćanja:
26.10.2011
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO
Rok izdavanja:
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
23.11.2011
Preporučite nas: