back to top

Znanstveno mišljenje – mikotoksini u hrani za životinje

Broj:
HAH-Z-2012-5
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
13.03.2012
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – mikotoksini u hrani za životinje
Datum zaprimanja:
27.03.2012
Datum prihvaćanja:
30.03.2012
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna skupina za donošenje znanstvenog mišljenja o mikotoksinima u hrani za životinje
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
23.10.2012
Preporučite nas: