back to top

Znanstveno mišljenje – Kvaliteta smrznutog mesa peradi (pilećeg i purećeg)

Broj:
HAH-Z-2011-1
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
07.01.2011
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – Kvaliteta smrznutog mesa peradi (pilećeg i purećeg)
Datum zaprimanja:
10.01.2011
Datum prihvaćanja:
12.01.2011
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa
Rok izdavanja:
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
03.10.2011
Preporučite nas: