back to top

Znanstveno mišljenje – konzumiranje jodirane soli u Republici Hrvatskoj

Broj:
HAH – Z – 2009 -5
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
14.07.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – konzumiranje jodirane soli u Republici Hrvatskoj
Datum zaprimanja:
16.09.2009
Datum prihvaćanja:
18.09.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna skupina znanstvenika
Rok izdavanja:
3 mjeseca
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
19.10.2009
Preporučite nas: