back to top

Znanstveno mišljenje – Karbendazim u salati

Broj:
HAH – Z – 2009 -2
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
04.03.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – Karbendazim u salati
Datum zaprimanja:
06.03.2009
Datum prihvaćanja:
10.03.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za biljno zdravstvo, proizvode za zaštitu bilja i njihove ostatke
Rok izdavanja:
žurno
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
24.04.2009
Preporučite nas: