back to top

Znanstveno mišljenje – ITX u hrani

Broj:
HAH – Z – 2006 -1
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
11.01.2006
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – ITX u hrani
Datum zaprimanja:
13.06.2007
Datum prihvaćanja:
13.01.2006
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti
Rok izdavanja:
4 mjeseca
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
11.04.2006
Preporučite nas: