back to top

Znanstveno mišljenje – Biotoksini u Jadranskom moru

Broj:
HAH – Z – 2009 -3
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
02.05.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje – Biotoksini u Jadranskom moru
Datum zaprimanja:
02.05.2009
Datum prihvaćanja:
02.05.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
radna skupina
Rok izdavanja:
30 dana
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
20.05.2009
Preporučite nas: