back to top

Znanstveno izvješće vezano uz nalaz aerobnih mezofilnih bakterija u uvoznim pakovinama UHT mlijeka

Broj:
HAH-I-2013-4
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
08.04.2013
Predmet zahtjeva:
Znanstveno izvješće vezano uz nalaz aerobnih mezofilnih bakterija u uvoznim pakovinama UHT mlijeka
Datum zaprimanja:
08.04.2013
Datum prihvaćanja:
08.04.2013
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Hrvatska agencija za hranu
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
16.04.2013
Preporučite nas: