back to top

Znanstveno izvješće o pretpostavljenim koncentracijama aflatoksina m1 u mesu goveda, svinja ovaca i koza

Broj:
HAH-I-2013-3
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
04.03.2013
Predmet zahtjeva:
Znanstveno izvješće o pretpostavljenim koncentracijama aflatoksina m1 u mesu goveda, svinja ovaca i koza
Datum zaprimanja:
04.03.2013
Datum prihvaćanja:
04.03.2013
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Hrvatska agencija za hranu
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
16.04.2013
Preporučite nas: