back to top

Znanstvena studija o kakvoći zamrznutog mesa svinja

Broj:
HAH-Z-2014-4
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
17.09.2014
Predmet zahtjeva:
Znanstvena studija o kakvoći zamrznutog mesa svinja
Datum zaprimanja:
17.09.2014
Datum prihvaćanja:
17.09.2014
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa za donošenje znanstvenog mišljenja
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
17.09.2014
Preporučite nas: