back to top

Znanstvena procjena i stručno mišljenje – enzootska leukoza goveda

Broj:
HAH-Z-2013-1
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
11.11.2013
Predmet zahtjeva:
Znanstvena procjena i stručno mišljenje – enzootska leukoza goveda
Datum zaprimanja:
11.11.2013
Datum prihvaćanja:
11.11.2013
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna skupina za izradu Znanstvenog mišljenja
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
20.12.2013
Preporučite nas: