back to top

EFSA-ECDC

Zajedničko izvješće ECDC-a i EFSA-e: antimikrobna otpornost zoonotskih bakterija i dalje visoka kod ljudi, životinja i u hrani

08/03/2018 11:30

Najnovije EU izvješće o antimikrobnoj otpornosti bakterija (AMR) za 2016. godinu, kojeg su zajednički izradili Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) ukazuje na to da bakterije pronađene kod ljudi i životinja i dalje pokazuju otpornost na antimikrobne lijekove. Izvješće, nadalje, ističe neke nove probleme i potvrđuje antimikrobnu otpornost, kao jednu od najvećih prijetnji javnom zdravstvu, uglavnom povezanu sa smanjenjem učinkovitosti mogućnosti liječenja.

“Razine antimikrobne otpornosti i dalje se značajno razlikuju između zemalja članica EU. Da bismo pobijedili u ovoj borbi, moramo udružiti naše napore i provoditi stroge politike o korištenju antibiotika u svim sektorima,” navodi Vytenis Andriukaitis, europski povjerenik za zdravstvo i sigurnost hrane, potvrđujući svoju predanost rješavanju problematike vezane za AMR.

Među novim nalazima, temeljenim na podacima iz 2016. godine, ističe se otpornost prema karbapenskim antibioticima u peradi, koji nisu dopušteni za uporabu kod životinja, i ESBL- producirajuća Salmonella Kentucky s visokom rezistencijom na ciprofloksacin kod ljudi, što je po prvi put prijavljeno u četiri zemlje.

EFSA-ina vodeća znanstvenica Marta Hugas napominje: “Otkrivanje otpornosti na karbapeneme u peradi i linezolid kod meticilin rezistentnog Staphylococcus aureusa u svinja, alarmantno je jer se ti antibiotici koriste i u humanoj medicini za liječenje ozbiljnih infekcija. Važno je da upravitelji rizikom prate ove rezultate.

Mike Catchpole, vodeći znanstvenik ECDC-a, također je komentirao rezultate te naglasio: “Zabrinuti smo kada vidimo da bakterije iz roda Salmonella i Campylobacter kod ljudi pokazuju visoku razinu antimikrobne otpornosti. Činjenica da nastavljamo otkrivati bakterije otporne na više lijekova znači da se situacija ne poboljšava. Moramo istražiti podrijetlo i spriječiti širenje vrlo otpornih sojeva, poput ESBL-producirajuće Salmonella Kentucky”.

Izvješće je popraćeno interaktivnom infografikom, koja omogućava pregled podataka za svaku zemlju prema razini antimikrobne otpornosti za određene bakterije pronađene u hrani, životinjama i ljudima. Interaktivna infografika, koja uključuje i Hrvatsku, dostupna je na EFSA-inim web stranicama.

EFSA ističe sljedeće rezultate:
Životinje i hrana

  • Otpornost prema karbapenskim antibioticima otkrivena je na vrlo niskoj razini u peradi i mesu peradi u dvije države članice (petnaest E. coli bakterija). Karbapenemi se koriste za liječenje ozbiljnih infekcija kod ljudi i nisu dozvoljeni za uporabu kod životinja.

  • Dvije meticilin rezistentne Staphylococcus aureus (MRSA) bakterije, povezane sa svinjama otporne su na linezolid. Linezolid je jedan od najnovijih antimikrobnih sredstava za liječenje infekcija uzrokovanih visoko rezistentnim MRSA.

  • Kombinirana klinička otpornost prema kritično važnim antimikrobnim sredstvima uočena je na niskim do vrlo niskim razinama u bakterijama iz roda Salmonella (0,2 %) i Campylobacter (1 %) te E. coli (1 %) u peradi.

  • Otpornost na kolistin opažena je na niskim razinama (2 %) u bakterijama iz roda Salmonella i E. coli u peradi.

  • Prevalencija ESBL-producirajuće E. coli u peradi značajno varira između država članica, od niskih (manje od 10 %) do izuzetno visokih razina (više od 70 %). Bakterije koje proizvode ESBL enzime pokazuju otpornost na više lijekova iz skupine β-laktamskih antibiotika (vrsta antibiotika širokog spektra koji uključuju derivate penicilina, cefalosporine i karbapeneme). Ovo je prvi put da je primijećena prisutnost ESBL producirajuće E. coli u peradi i mesu peradi.

Ljudi

  • Jedna od četiri infekcije kod ljudi uzrokovana je bakterijama iz roda Salmonella koje pokazuju otpornost na tri ili više antimikrobnih sredstava koja se uobičajeno koriste u humanoj i veterinarskoj medicini. Udio je znatno veći kod S. Kentucky (76,3 %) i S. Infantis (39,4 %).

  • Prvi put je ESBL-producirajuća S. Kentucky s visokom otpornošću na ciprofloksacin utvrđena u četiri zemlje. Infekcije uzrokovane ovim bakterijama nije moguće liječiti s kritično važnim antibioticima.

  • Bakterije roda Campylobacter, koje su najčešći uzrok oboljenja uzrokovanih hranom u EU, pokazuju veliku otpornost na široko korištene antibiotike (otpornost na ciprofloksacin 54,6 % kod C. jejuni, 63,8 % kod C. coli, otpornost na tetraciklin 42,8 % kod C. jejuni i 64,8 % kod C. coli). Razine otpornosti povećane su u dva od tri analizirana antibiotika (ciprofloksacin i tetraciklin), ali je kombinirana otpornost na kritično važne antimikrobne lijekove stabilna i sveukupno niska (0,6 % kod C. jejuni i 8,0 % kod C. coli). Međutim, u nekim je zemljama utvrđena najmanje jedna od tri infekcije uzrokovane bakterijom C. coli koja je bila otporna na više lijekova iz skupine važnih antibiotika, što ostavlja vrlo malo mogućnosti liječenja kod teških infekcija.

Skupno izvješće Europske unije o antimikrobnoj otpornosti zoonotskih i indikatorskih bakterija kod ljudi, životinja i u hrani za 2016. godinu

Preporučite nas: