back to top

Zajednički EFSA – EBTC znanstveni kolokvij o integraciji dokaza u procjeni rizika: znanost kombinira kruške i jabuke
Lisabon, Portugal
25.-26. listopada 2017.

16/06/2017 16:25

Sudjelovanje na simpoziju je besplatno, a broj sudionika je ograničen na 120. Rok za prijavu je 31. kolovoza 2017.

Više informacija o kolokviju pročitajte na EFSA-inoj web stranici.

Preporučite nas: