back to top

Najava skupa

XIII. znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: Kontrola i sigurnost hrane
Pieštany, Slovačka
7. – 8. travnja 2016.

23/12/2015 14:47

Više o konferenciji pročitajte ovdje.

Preporučite nas: