back to top

smanjenje-soli-slika-2

Usvojen Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019.

14/10/2014 13:51

smanjenje-soli-slikaNa Regionalnoj konferenciji o smanjenju unosa soli, koja je održana 9. listopada 2014.u Vukovaru, u sklopu 3. hrvatskog kongresa preventivne medicine i unapređenja zdravlja u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog društva za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora, predstavljen je Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019.Cilj strateškog plana je postupno smanjivati unos kuhinjske soli u općoj populaciji RH za prosječno 4% godišnje, sa sadašnjih 11,3 grama dnevno na 9,2 grama 2019. godine. To bi u konačnici bio doprinos ostvarenju plana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Ujedinjenih naroda (UN) o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30% do 2025. godine. Jedan od znanstveno stručnih temelja za donošenje strateškog plana je i Znanstveno mišljenje o učinku smanjenog unosa kuhinjske soli u prehrani ljudi Hrvatske agencije za hranu (HAH).

Ministar zdravlja Republike Hrvatske,prim. Siniša Varga je, prilikom predstavljanja strateškog plana, ukazao na važnost donošenja ovakvog dokumenta i njegove provedbe za unapređenje zdravlja građana RH.

Uz ministra na konferenciji su sudjelovali uvaženi međunarodni stručnjaci: dr. sc.JoãoBreda, predstavnik Europskog ureda WHO-a i prof. dr. sc. Graham McGregor, profesor kardiovaskularne medicine na Institutu Wolfston te voditelj programa WASH (World Action on Saltand Health) iz Velike Britanije. Dobru praksu iz susjednih zemalja u provedbi programa za smanjenje unosa soli prikazali su prof. dr. sc. PedroGraça, profesor na Sveučilištu Porto i voditelj nacionalnog programa za promicanje zdrave prehrane Portugala te prof. dr. sc. CirilaHlastan Ribič, voditeljica programa za prehranu i tjelesnu aktivnost iz Nacionalnog instituta za javno zdravstvo Republike Slovenije.

Od hrvatskih stručnjaka na konferenciji sudjelovao je prof. dr. sc. Bojan Jelaković, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik Zavoda za nefrologiju i arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb, koji je govorio o dosadašnjim postignućima na ovom području u RH.

Na kongresu su predstavljeni te distribuirani materijali koje je izradio HAH s ciljem informiranja medicinskog osoblja i potrošača o prednostima smanjenog unosa soli.

Materijale možete preuzeti ovdje:

Brošura „Manje soli – više zdravlja“

Letak „Manje soli – više zdravlja“

Preporučite nas: