back to top

Upitnik AMR

Upitnik o svjesnosti potrošača i percepciji rizika vezanih za antimikrobnu otpornost

20/03/2018 14:18

U okviru EFSA-inog EU-FORA programa razvijen je Upitnik o svjesnosti potrošača i percepciji rizika vezanih za antimikrobnu otpornost. Rezultati upitnika obradit će se na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kako bi se procijenila svjesnost potrošača o pitanjima vezanim za antimikrobnu otpornost.

Bili bismo Vam zahvalni kada biste odvojili nekoliko minuta za popunjavanje ovog kratkog upitnika s ciljem dobivanja što reprezentativnijih podataka za HR.

Upitnik je anoniman i moguće ga je popuniti do 30. travnja 2018., a dostupan je ovdje.

Preporučite nas: