back to top

U Opatiji održan okrugli stol „Genetski modificirani organizmi u proizvodnji hrane“

24/10/2014 8:50

Okrugli stol pod nazivom „GMO u proizvodnji hrane” održan je u zajedničkoj organizaciji Hrvatske agencije za hranu i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-European Food Safety Authority) u Opatiji. Cilj Okruglog stola bio je znanstvenoj javnosti predstaviti različite segmente u području GMO,od dostignuća moderne biotehnologije, zakonodavnog okvira na europskoj i nacionalnoj razini, procjene rizika u svrhu stavljanja GM organizama na tržište ili uzgoj do stanja u području GMO-a u našoj zemlji.

Profesor Detlef Bartsch iz Saveznog ureda za zaštitu potrošača i sigurnosti hrane, kooegzistencije i nadzora GMO-a (BVL- Federal Office of Consumer Protection and Food Safety, Coexistence and GMO Monitoring) iz Berlina predstavio je nazočnima ulogu EFSA-e u procjeni rizika GMO koja je neizostavni dio odobrenja za uzgoj ili stavljanje na tržište svakog pojedinog GMO-a. Naslov prezentacije bio je „Authorisation on European level and role of EFSA in GMO risk assessment”.

Također, predstavio je i prezentaciju profesora Gerharda Flachowskog iz Friedrich-Loeffler Instituta (Institute of Animal Nutrition Friedrich-Loeffler-Institute (FLI)) pod nazivom „Animal nutrition with transgenic plants”. Prezentacija je obuhvatila prikaz rezultata dugogodišnjih studija utjecaja hranjenja životinja stočnom hranom koja sadrži sastojke porijeklom od GM biljaka. Zakonodavni okviri te stanje u području GMO-a u Republici Hrvatskoj predstavljeni su kroz prezentaciju „Legislative and institutional  situation in field of GMO in Croatia”. Izlaganje je održala Valentina Zoretić Rubes dipl.ing., voditeljica Odjela za GMO-e pri Ministarstvu zdravlja.

Dr. sc. Sanja Miloš predstavila je rad Odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO-e, Hrvatske  agencije za hranu, prezentacijom „Role and position of HAH in relation to GMO”.

O povijesti i prednostima korištenja moderne biljne biotehnologije govorio je prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi iz Instituta Ruđer Bošković u prezentaciji „30 years of plant biotechnology – where we are today in Croatia?”.

Ovom događaju prisustvovalo je četrdeset sudionika koji su svojim aktivnim učestvovanjem potakli raspravu. Zaključno je istaknuta potreba konstantnog održavanja ovakvih i sličnih skupova sa ciljem pravilnog informiranja hrvatske javnosti iz područja genetski modificirane hrane i hrane za životinje, te važnosti biotehnologije u znanstvenom i gospodarskom smislu.

Okrugli stol „GMO u proizvodnji hrane” održan je u sklopu 8. Međunarodnog kongresa prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (Opatija, 21.-24.listopada 2014.) kojeg su organizirali Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kongresu je prisustvovao veliki broj znanstvenika, biotehnologa, nutricionista, tehnologa, proizvođača i mladih znanstvenika, a predstavljena su najnovija istraživanja i postignuća iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije hrane te prehrane.

Preporučite nas: