back to top

Vode, alkoholna pića, bezalkoholna pića, octeni proizvodi, vina i vinogradarstvo …

 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
 • NN 20/09
 • NN 27/11
 • Lista zemljopisnih oznaka (vina)
 • NN 06/04
 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • NN 102/04
 • NN 64/05
 • Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina
 • NN 105/04
 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima
 • NN 114/10
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
 • NN 142/13
 • NN 49/14
 • Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
 • NN 53/14
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina
 • NN 141/10
 • NN 31/11; NN 78/11; NN 120/12
 • Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina
 • NN 71/08
 • NN 121/14
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
 • NN 48/14
 • NN 147/14
 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
 • NN 28/17

 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
 • NN 66/11
 • NN 47/13
 • Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva.
 • NN 07/97
 • NN 57/00; NN 137/12
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO
 • NN 7/13
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
 • NN 48/13
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
 • NN 74/13
 • Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja
 • NN 3/11
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
 • NN 48/15
 • Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu
 • NN 55/15
 • Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina
 • NN 127/13
 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 60/17
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze
 • NN 79/17
 • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
 • NN 19/18
 • Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
 • NN 39/2018, (754)