back to top

Veterina

 • Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja
 • NN 40/07
 • NN 68/09
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
 • NN 45/14
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova
 • NN 45/14
 • Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
 • NN 119/99
 • NN 144/10
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko – sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla
 • 53/91
 • NN 111/00
 • Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu
 • NN 85/14
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti
 • NN 139/10
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti
 • NN 139/10
 • Pravilnik o svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • NN 54/98
 • Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa
 • NN 42/12
 • Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
 • NN 42/13
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije BRUCELLOM OVIS
 • NN 30/05
 • Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu
 • NN 16/05
 • NN 62/08
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
 • NN 65/12
 • Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata
 • NN 02/05
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
 • NN 39/08
 • Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
 • NN 16/14
 • NN 112/2016
 • Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće
 • NN 39/08
 • Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja
 • NN 72/08
 • Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa
 • NN 79/08
 • Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
 • NN 87/08
 • Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja
 • NN 99/08
 • Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica
 • NN 99/08
 • Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge
 • NN 112/08
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica
 • NN 41/10
 • Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge
 • NN 187/04
 • NN 123/08
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
 • NN 142/12
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
 • NN 27/11
 • Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu
 • NN 137/08
 • NN 97/09
 • Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta
 • NN 139/08
 • Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje
 • NN 154/08
 • Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa
 • NN 42/12
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine
 • NN 115/11
 • Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije
 • NN 32/09
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
 • NN 65/12
 • Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara
 • NN 41/09
 • NN 32/13
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)
 • NN 114/14
 • Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
 • NN 33/12
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga
 • NN 71/14
 • Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika
 • NN 73/09
 • NN 44/13
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla
 • NN 75/09
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje
 • NN 107/11
 • NN 42/13
 • Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
 • NN 147/08
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije.
 • NN 137/13
 • NN 82/14
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj
 • NN 137/09
 • Pravilnik o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • NN 146/09
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj
 • NN 152/09
 • Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda
 • NN 152/09
 • Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne preradi na Newcastlesku bolest
 • NN 153/09
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada
 • NN 153/09
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi
 • NN 156/09
 • Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima
 • NN 05/10
 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
 • NN 160/13
 • NN 112/14

 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
 • NN 05/17
 • Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
 • NN 27/17

 • Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
 • NN 10/10
 • Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 15/10
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima
  • NN 100/15

 

 • Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu
 • NN 28/10
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova
 • NN 45/14
 • Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje
 • NN 30/10
 • NN 38/12
 • Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Compylobacter spp. na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija Compylobacter spp. i Salmonella spp. u trupovima tovnih pilića
 • NN 31/10
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara
 • NN 36/10
 • Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje
 • NN 44/10
 • Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella spp. i Meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus u stadima rasplodnih svinja
 • NN 55/10
 • Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije “Kokcidiostatici i histomonostatici”
 • NN 55/10
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge
 • NN 12/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 80/10
 • Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama
 • NN 51/13
 • Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja
 • NN 83/10
 • Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika
 • NN 14/10
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu
 • NN 139/08
 • NN 94/10
 • Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama
 • NN 95/10
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
 • NN 23/12
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara
 • NN 102/10
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda
 • NN 34/13
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi
 • NN 110/10
 • Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice
 • NN 113/10
 • NN 5/13
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju
 • NN 120/10
 • Pravilnik o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
 • NN 122/10
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja
 • NN 119/10
 • Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta
 • NN 141/10
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja
 • NN 146/10

 • Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
 • NN 47/16

 • Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka
 • NN 12/11
 • Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u Republici Hrvatskoj
 • NN 27/11
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje
 • NN 45/11
 • Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
 • NN 55/13
 • Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
 • NN 76/11
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
 • NN 108/13
 • Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja
 • NN 135/14
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama
 • NN 133/11
 • Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu
 • NN 18/12
 • NN 57/16
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda
 • NN 30/12
 • Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
 • NN 71/12
 • Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
 • NN 154/09
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja
 • NN 78/12
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)
 • NN 86/12
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine
 • NN 107/12
 • NN 118/12
 • Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
 • NN 3/11
 • NN 111/12
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja
 • NN 89/11
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara
 • NN 1/13
 • Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama
 • NN 5/13
 • Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
 • NN 6/13
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
 • NN 42/08
 • NN 36/10, NN 43/13
 • Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza
 • NN 51/09
 • NN 44/13
 • Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti
 • NN 45/13
 • Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja
 • NN 115/07
 • NN 45/13
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa.
 • NN 50/13
 • Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
 • NN 55/13
 • Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama
 • NN 72/13
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske
 • NN 113/13
 • Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta
 • NN 134/13
 • NN 132/14
 • Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica
 • NN 137/13
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
 • NN 140/14
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
 • NN 140/14
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice
 • NN 57/15
 • Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (“Narodne novine” br. 181/03 i 145/08)
 • NN 58/15
 • Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
 • NN 69/15
 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
 • NN 10/18