back to top

Ulja, masti, margarini…

  • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze , umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja
  • NN 39/99
  • NN 34/02

  • Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja
  • NN 22/10
  • Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina
  • NN 3/11
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika o kontaminiranosti mineralnim uljem
  • NN 86/11