back to top

Meso i mesni proizvodi, ribe i riblji proizvodi, školjkaši, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, bjelančevinasti proizvodi …

 • Pravilnik o mesnim proizvodima
 • NN 62/18

 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
 • NN 39/2018, (753)
 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu
 • NN 80/07
 • NN 34/11
 • Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
 • NN 27/17

 • Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama
 • NN 154/08

 • Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
 • NN 4/17
 • NN 15/17
 • Pravilnik o kakvoći proizvoda od srdele
 • NN 96/09
 • Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir
 • NN 72/09
 • NN 102/09
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju
 • NN 112/09
 • Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša
 • NN 118/09
 • Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
 • NN 82/14
 • Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji
 • NN 84/16
 • Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
 • NN 107/15
 • Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
 • NN 24/13
 • Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
 • NN 3/11
 • Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom
 • NN 32/11
 • NN 34/11; NN 37/11
 • Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu
 • NN 30/12
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
 • NN 78/11
 • Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
 • NN 114/12
 • NN 15/13; NN 40/13
 • Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
 • NN 65/13
 • Pravinik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini
 • NN 29/14
 • Pravilnik o malom obalnom ribolovu
 • NN 29/14
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
 • NN 132/14
 • Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
 • NN 147/14
 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
 • NN 64/17
 • Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
 • NN 64/17
 • Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
 • NN 03/18
 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
 • NN 08/18
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
 • NN 30/18
 • NN 49/18, NN 62/18
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
 • NN 58/18
 • Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
 • NN 61/18
 • Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše
 • NN 68/18
 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
 • NN 62/18