back to top

Higijena, deklariranje, maksimalne razine, označavanja …

 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
 • NN 03/14
 • NN 47/17
 • Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • NN 105/12
 • Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela
 • NN 25/12
 • Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane
 • NN 29/09
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 125/09
 • NN 31/11
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
 • NN 42/96
 • NN 108/97
 • Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata
 • NN 02/05
 • Ispravak odluke o uvjetima označavanje ambalaže
 • NN 24/06
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom “hrvatski otočni proizvod”
 • NN 47/07
 • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
 • NN 99/07;
 • NN 74/08; NN 69/09
 • Pravilnik o brzo smrznutoj hrani
 • NN 38/08
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju
 • NN 38/08
 • Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
  Prestaje važiti 12. prosinca 2014. god.
 • NN 63/11
 • NN 79/11; NN 90/13
 • Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada.
 • NN 26/13
 • Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje
 • NN 72/08
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 77/08
 • Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom
 • NN 125/08
 • NN 55/09; NN 13/10
 • Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
 • NN 102/16

 • Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja
 • NN 145/08
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike
 • NN 56/13
 • Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva
 • NN 67/09
 • Pravilnik o smjernicama za određivanje kriterija provedbe revizija na temelju odredbi Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
 • NN 69/09
 • Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla
 • NN 75/09
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda
 • NN 81/09
 • Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći
 • NN 130/09
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
 • NN 155/13
 • Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 15/10
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima
  • NN 100/15


 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
 • NN 80/13
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost
 • NN 22/10
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. – 2012.
 • NN 30/10
 • Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
 • NN 43/10
 • Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
 • NN 83/13
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake “C” i “CE”
 • NN 18/11
 • NN 133/12
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Meso zagorskog purana”
 • NN 136/11
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Varaždinsko zelje”
 • NN 136/11
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Lički krumpir”
 • NN 136/11
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva “Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres”
 • NN 38/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva “Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje”
 • NN 38/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Dalmatinski pršut”
 • NN 40/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Baranjski kulen”
 • NN 44/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva “Šoltansko maslinovo ulje”
 • NN 17/15
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Krčki pršut”
 • NN 55/12
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Drniški pršut”
 • NN 55/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 111/12
 • Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Virovitička paprika”
 • NN 14/13
 • Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
 • NN 36/13
 • Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima
 • NN 39/13
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 62/13
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 62/13
 • Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
 • NN 68/13
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda “Varaždinsko zelje” registriranog oznakom izvornosti
 • NN 72/13
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine
 • NN 90/13
 • Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda
 • NN 78/13
 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda
 • NN 145/13
 • Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007
 • NN 43/14
 • Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • NN 76/14
 • NN 82/14
 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
 • NN 144/14
 • Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva “Korčulansko maslinovo ulje”
 • NN 39/15
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva “Muškat momjanski” ili “Moscato di Momiano”
 • NN 50/15
 • Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
 • NN 51/15
 • NN 106/15
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • NN 65/15
 • NN 19/17
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda “Zagorski puran”
 • NN 81/15
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje
 • NN 119/15
 • Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani
 • NN 79/17
 • Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Paški sir« zaštićena oznaka izvornosti
 • NN 103/17
 • Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
 • NN 06/18
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
 • NN 08/18